Tryck här för att hämta ansökningsblanketten.

Bidrag till privatpersoner som är behövande och sjuka kommer inte att beviljas under 2019.

NY BLANKETT FÖR ANSÖKAN TILL STIFTELSERNA KOMMER ATT LÄGGAS UPP INNAN ANSÖKNINGSPERIODEN BÖRJAR 1/1 2019. Med anledning av nya dataskyddsförordningen kommer ansökningar på gamla blanketter INTE att accepteras. 

KA Webbyrå