Expropriation och annat tvångsförvärv

Expropriation innebär att en fastighet som tillhör någon annan än staten kan tas i anspråk med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt.

På Lindhés Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av dessa områden och den specialkompetens som behövs för att hjälpa dig med ersättningskrav och processer.

KA Webbyrå